Výroční zpráva 2017

Výroční zpráva Šťastný pes Handicap,z.s. 01.01.-31.12.2017

Naše motto: ,, Radost a úsměv, cesta k uzdravení.‘‘

1) Úvodní slovo

Je konec roku a my se můžeme pochlubit naší druhou výroční zprávou a informovat vás o průběhu celého roku 2017. Poděkovat všem, kteří nám pomohli s finančními příspěvky, tak i na akcích, protože bez vás bychom tuhle záslužnou práci dělat nemohli. Velmi si vážíme každé pomoci, kterou nám nabízíte. I dobrá rada je nad zlato. Bez vás přátelé, bychom fungovat nemohli.

2) O našem spolku

Šťastný pes- Handicap,z.s. vznikl 9.12.2015. Zapsán ve spolkovém rejstříku vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu L, vložce číslo 9691.

Našim posláním je výchova a výcvik asistenčních a canisterapeutických psů. Všechny psy vychováváme výhradně v domácím prostředí, bez kotců a voliér. Psi jsou umístěni v domácím prostředí trenérů.

V roce 2017 jsme předali celkem šest asistenčních a canisterapeutických psů. Vrácena po domluvě byla jedna asistenční fenka Bess, kterou v domácím prostředí nepřijala klientka. Dnes je již fenečka určena pro chlapečka z jiné rodiny. Přecvičujeme ji k malému Lukáškovi, který má úplně jiné potřeby.

Celkově máme radost, že za celý rok se nám tato situace, vrácení asistenčního psa stala pouze jednou. Se všemi klienty jsme v neustálém kontaktu a řešíme jakékoliv situace současně.

 

Našim základním cílem je co nejvíc poznat klienta a jeho rodinu, podívat se co nejvíc na svět jeho očima a zjistit veškeré potřeby, které klient či jeho rodina potřebuje v životě. Pak teprve začít individuálně plánovat.

Na adresu sídla spolku dojíždí klienti a víkendově se seznamují s vybraným budoucím psím asistentem a čtyřnohým kamarádem. Spí spolu v posteli, učí se spolupracovat jak v domácím prostředí, tak i venku s trenéry. Lépe tím poznáváme klienty a jejich rodiny a máme možnost zažít i slabé chvilky klientů a naučit budoucího asistenta, jak se chovat v těchto situacích ke klientovi. Učíme klienta a jeho rodinu, že psí asistent je pomoc, radost, ale má i své potřeby. Připravujeme klienty na radosti, ale i starosti, které přijdou příchodem budoucího asistenčního pejska do rodiny.

Se všemi klienty a jejich rodinami s předanými psími asistenty, jsme v neustálém kontaktu. V případě potřeby jezdíme za klienty domů nebo klienti opět k nám. Naše práce po předání psího asistenta v žádném případě nekončí. Naopak. V tu chvíli naše intenzivní spolupráce začíná.

Letošním rokem jsme zajistili termíny na rekondiční pobyty v Kryštofových Hamrech pro naše klienty a jejich asistenční psy. Moc se těšíme na spolupráci.

Další naší radostí a chloubou je zrekonstruovaný bezbariérový byt pro výcvik asistenčních psích pomocníků a zároveň byt pro klienty, kteří k nám dojíždí.  Děkujeme Nadaci DM společně. Bez vás by to skutečně nešlo.

V květnu 2017 jsme měli u nás na praxi slečnu Nikolu, která se zapojila do výchovy a canisterapie budoucích psích asistentů. Zkusila si i předváděcí akci, na které prováděla ukázky podávání a svlékání v invalidním vozíku. 

3) Naši klienti a předaní psi za rok 2017

Tomáš Ondráček a asistenční, canisterapeutický pes Oskar (čokoládový labradorský retriever)

Noemi Emine Deibert a asistenční, canisterapeutická fena Bella (smetanový labradorský retriever)

Daniela Málková a asistenční, canisterapeutická fena Brita (černý labradorský retriever)ACP 11.8.2017

 

  

Eliška Vráblíková a asistenční, canisterapeutický pes Max (zlatý retriever)ACP 27.7.2017

Jirka Škuthan a asistenční, canisterapeutický pes Jack (kříženec border kolie, bílo černý)ACP 10.12.2017- předávaný od 27.12.2017 do rodiny.

Kristýnka Kupčíková a asistenční, balanční a canisterapeutický pes Rocky (černý labradorský retriever)ACP 16.12.2017- plánované předání dle situace v rodině 8.1.2018.

 

3.1 Klienti čekatelé

Zuzanka Lavičková – fena Tess (černý labradorský retriever)

Jáchymek Česal – pes Alex (černý Flat coatet retriever)

Karolína Doležalová – hledáme vhodného psa

Lukášek Havelka – Bess (černý labradorský retriever)

Eliška Svobodová – Original Light – Gíno (smetanový labradorský retriever)

Deniska Jančurová – Eliška (černo bílá border kolie)

Matinka Kochová – Sid Chlupaté štěstí

3.2 Klienti s předanými psy za rok 2016

Valérie Cíchová a asistenční, canisterapeutický pes Picollo (černý labradorský retriever)

 

 

3.3 Vyřazení klienti

Jana Fernyaková - měla do výcviku zařazenou fenu Bellu, kterou odmítla z důvodu, že se bála reakce.  Bella měla být z počátku cvičena pro paní Jany dceru Aničku, která bohužel odešla do lidského nebe 14.5.2016. Vybrali jsme nového kandidáta křížence border kolie z útulku v Žimu. Bohužel v rodině nastali nepříjemné změny a paní Jana musela Jacka také odmítnout.

Tomášek Hanák - pro Tomáška byla z počátku určena fena labradorského retrievera Tess, bohužel její povaha je velmi submisivní a nebyla vhodná. Dohodli jsme se s maminkou Tomáška o změně pejska a vybrali jsme také labradorského retrievera Original Light-Gína.  Po telefonickém hovoru s maminkou jsme žádost o pejska zrušili, ohledně rodinné situace.

Justýnka Svobodová - asistenční a canisterapeutická fena Bess byla předána do rodiny k Justýnce dne 28.5.2017. Bohužel v domácím prostředí Justýnka Bess nepřijala a po domluvě se zákonným zástupcem- maminkou jsme Bess odvezli dne 20.10.2017 zpět do spolku a sehnali jiného klienta, ke kterému Bess přecvičujeme.

4) Psi v předvýchově

Sid Chlupaté štěstí – zlatý retriever

5) Dlouhodobá spolupráce a akce, které bez vás nejdou

Děkujeme paní ředitelce Lence Raadové za dlouhodobou spolupráci v Domově pro seniory v Kadani i v nemocnici. Děkujeme i seniorům, za účast na přednáškách a jejich zájmu. Je nádherné vykouzlit usměv na tváři všem babičkám a dědečkům, že se mohou seznámit s našimi chlupáčky J.

Obrovské poděkování patří našemu studentovi Vojta Lode, který uskutečnil cestu z Kadaně ke Kadani do obce Štitáre. Pro nás to byl obrovský emotivní zážitek. Vojta ušel přes 500 km pěšky až do města Štitáre u Nitry na Slovensku. Celou cestu jsme prožívali s ním.

Dále děkujeme místostarostovi města Kadaně, panu Janu Losenickému, který publikoval Cestu z Kadaně ke Kadani a zařídil vše potřebné ke Startovači. Poté absolvoval cestu pro Vojtu Lode s předsedou našeho spolku k prameni Kadaň na Slovensko (sice autem, ale cesta to byla dlouhá J). Kde se sešel se starostkou města Štitáre Zuzanou Vinkovičovou a poděkoval jí za absolutní ochotu a pomoc. Děkujeme lidem z celého města Štitáre za dobroty a úžasnou atmosféru, kterou připravili.

Radost nám udělala i paní Marksová, která nás pozvala na charitativní akci přes UJEP v Ústí nad Labem. Na této akci se zúčastnil Jack s trenérkou Jaruškou. Byl to osud, poněvadž Jack se zamiloval do již svého páníčka Jirky a dnes se spolu sžívají doma.

 

Další úžasná akce pro nás, byl Benefiční koncert KCHUN – Duo renomovaných pěvců, kterou pro nás zařídila Nadace bez křídel. Koncert se konal v Děčínském zámku. V Děčíně máme předané již tři asistenční a canisterapeutické psy v rodinách. A tak jsme se na zámku sešli všichni s celou psí smečkou J.

 

Děkujeme i městu Kadaň. Můžeme se účastnit veškerých akcí pořádaných městem.

 

Dále děkujeme realitní společnosti SASME, kteří nám uvolnili místo na Rock festu v Kadani.

 

Další obrovské poděkování patří paní primářce MUDR. Patricii Kotalíkové z dětského oddělení v Kadani, která nám umožnila návštěvy kdykoliv za dětmi na oddělení.

Další poděkování patří všem zaměstnancům i vedoucím z obchodních center, kteří nemají problém nás podporovat s našimi chlupáči ve výcviku a respektují naše každodenní návštěvy.

Poděkování patří i Výchovnému ústavu v Místě, kde trenérky mají možnost pracovat s našimi psími studenty, kteří navodí dětem úžasnou náladu a současně se uvolňují canisterapií.

Děkujeme Johny Alaskan za Běh noční Plzní a všem co se za nás běhali. Jste úžasní.

 

Obrovské poděkování patří všem NADACÍM, FIRMÁM i DOBROVOLNÝM DÁRCŮM. Bez vás přátelé bychom nemohli fungovat. Všechny pejsky pro naše úžasné klienty vychováváme a cvičíme s láskou a pílí. Bohužel cesta k hotovému asistenčnímu psovi je dlouhá a finančně i fyzicky náročná. Proto si velmi vážíme pomoci, kterou jste nám v celém roce 2017 pomohli.

Z CELÉHO SRDCE VÁM VŠEM DĚKUJEME.

 

 

6) Podpora v roce 2017

6.1 Nadace a nadační fondy

Nadace Dobrý Skutek       100.000,- Kč

DM drogerie                         70.000,- Kč

Nadace Život dětem          350.000,- Kč

Nadace Agrofert                  50.000,- Kč

Nadace J§T                            50.000,- Kč

Nadace Andělé bez křídel   32.100,- Kč

Delikomat s.r.o.                    11.520,- Kč

Celkem                                663.620,- Kč

 

6.2 Firemní dárci

KZŠ Nativity Děčín                20.372,- Kč

Andrej Drbohlav                     7.200,- Kč

SK městská policie                 3.000,- Kč

PPI- protipožární dveře        5.000,- Kč

Eis Electro Inspecti                2.000,- Kč

Salvét ČR s.r.o.                       1.000,- Kč

Arega s.r.o.                             2.000,- Kč

Army of Darkness s.r.o.     28.479,- Kč

Univ. J. E. Purkyně                  1.500,- Kč

Boss                                        5.000,- Kč

Celkem                                75.551,- Kč

 

6.3 Individuální dárci

Pašková Dominika                    100,- Kč

Hlávka Jan                                 300,- Kč

Kroutilová Kateřina               1.500,- Kč

Hronová,Hadrbolcová             500,- Kč

Langová Petra                          500,- Kč

Rybníčková Jindra                 1.000,- Kč

Malotová Hana                     1.000,- Kč

Pavlína Michálková                 200,- Kč

Havelková Anna                       500,- Kč

Jorová Dagmar                      1.000,- Kč

Herinková Ludmila                   300,- Kč

Ďuračka Juraj                           509,92 Kč

Uher Stanislav                         508,56 Kč

Havelková Anna                      500,- Kč

Jonata Tomáš                        1.000,- Kč

Andrea Marksová                1.016,- Kč

                                                           Inka Mullerová                    5.000,- Kč  

Celkem                               15.434.48 Kč

6.4. Veřejná kasička

5.415,- Kč

15.990,- Kč

                                                           Celkem:       21.405,- K

 6.5. Úrok kredit

                                                           Celkem:                7,47 Kč

Příjmy celkem                                                    776.017,95 Kč                    

 

7) Výdaje spolku

7.1. Granule                                                                                  77.161,- Kč

7.2. Veterinární vyšetření a testy                                             29.719,- Kč

7.3. Mzdy trenérů a předvýchovy                                          536.769,- Kč

7.4. Cestovné( palivo, vlaky, autobusy, atd..)                        30.880,- Kč

7.5. Postroje a výcvikové pomůcky                                         44.378,- Kč

7.6. Oblečení spolku                                                                  18.446,- Kč

7.7. Reklama spolku                                                                  11.710,- Kč

7.8. Koupě štěňátek     s PP                                                      51.000,- Kč

7.9. Výcvikový byt                                                                      70.000,- Kč

7.10. Mobilní služby O2 spolku                                                 7.473,- Kč

7.11. Poštovné                                                                             1.152,- Kč

7.12. Ostatní                                                                               33.897,- Kč        

Celkem                                                                                     912.585,- Kč    

8.) Finanční vyúčtování

Příjmy                                                                                     776.017,95 Kč

Výdaje                                                                                     912.585,- Kč    

Rozdíl                                                                                    -136.567,05 Kč

Náš spolek je i v letošním roce v mínusu, kdy i my sami hradíme prostředky pro výcvik budoucím asistenčním psům. Statutární orgán si neodvádí žádné mzdy.

 

8) Lidé spolku

Statutární orgán – výbor:

Martin Polacsek Apolen, předseda – Záchranná služba, projektový manažer

Jaroslava Polacseková, místopředseda – vedoucí projektů, pokladník, webmaster

Daniel Maxa,  Jednatel – překladatel projektů Aj, koordinátor dobrovolníků

Trenéři:

Pavlína Kotačková – vedoucí canisterapie, trenér psů, sociální návyky psů, pracovnice v sociálních službách, vedoucí canisterapie

 

Hana Kaufmanová – ČKS, trenér psů, přepravce, správce areálu, sociální návyky psů

Jarmila Pelesná – trenér psů, sociální návyky, ČKS

Karel Kotačka – trenér psů,ukončení smlouvy o DPP ke dni 5.12.2017

Rozhodčí asistenčních a canisterapeutických psů:

Jan Plšek

Garant zkoušek:

Hana Jágrová

Další dobrovolní pracovníci:

Pavlína Sekerková – pracovník v sociálních službách MPSV

Bc. Jana Srbová – vedoucí sociálních služeb, Garant

Mgr. Roman Srb – vedoucí psychologie, Garant

Dominika Havlová – personální řízení, OA Žatec – Ekonomické lyceum zakončené maturitní zkouškou, asistentka, překladatelka AJ.

Kontakty

Šťastný pes – Handicap,z.s.

Tyršova 130, 432 01 Kadaň

IČO: 04575156

DIČ: CZ04575156

E-mail: info@stastnypes-handicap.cz

             stastnypes2015@seznam.cz

Web: www.stastnypes-handicap.cz

Fcb: Šťastný pes-Handicap

Mobil: +420 773 179 566

             +420 606 486 325

Za přízeň celého roku 2017 vám všem velmi děkujeme.

Celý Tým Šťastný pes-Handicap,z.s.